f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ส่งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1195 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
32 ส่งผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 09/06/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/881 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 12/05/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/735 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 09/04/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/593 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 08/03/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/394 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08/02/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/218 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 14/01/2564 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 02/12/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1842 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12/11/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1773 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 19/10/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1587 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 10/09/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1411 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 14/08/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1256 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 09/07/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1099 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
45 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/930 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 63 รายการ