f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/744 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/481 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 13/03/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/306 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 04/02/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 17/12/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1889 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 08/11/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1695 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1526 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1365 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 07/08/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/1023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/908 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 23/05/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/774 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/640 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
60 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 05/03/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/439 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 63 รายการ