f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 07/02/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/268 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 09/01/2562 สทล.5 ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1.1/พ.1/31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
63 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 63 จาก 63 รายการ