f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2567 557/60/67/188 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
2 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2567 557/-/67/187 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 557/60/67/184 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 557/45/67/183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2567 557/60/67/181 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
6 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 557/-/67/178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 09/04/2567 557/30/67/096 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 1 งาน 09/04/2567 557/30/67/097 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 557/-/67/177 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
10 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 557/-/67/176 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
11 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 557/-/67/175 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทางทล. 11 ตอน 0501 กม.271+352 - กม.300+000, ทล. 11 ตอน 0502 กม.300+000 - กม.317+000, ทล. 11 ตอน 0503 ตอน 3 กม.317+000 - กม.351+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51.59 ตร.ม.) 04/04/2567 67039400041 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศาทล.117 ตอน 0401กม.196+055 - กม.199+815,ทล.117 ตอน 0403 กม.278+710 - กม.282+915, ทล.1196 ตอน 0100 กม.8+124 - กม.11+745 ปริมาณงาน 3 แห่ง (877.00 04/04/2567 67039400135 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.40+292 - กม.41+250 ปริมาณงาน (1,198.00 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 67039399453 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
15 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๗๑+๔๓๐ - กม. ๒๗๓+๐๘๒ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๒๘๘.๐๐ ม.) 11/04/2567 67049029444 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,683 รายการ