f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1681 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2561 557/60/62/77 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1682 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.190+757 - กม.193+523 ปริมาณงาน 24,894.00 ตร.ม. 10/01/2562 สญ อต.1/29/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1683 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.6+257 - กม.8+320 ปริมาณงาน 18,567.00 ตร.ม. 10/01/2562 สญ อต.1/27/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1684 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.337+442 - กม.338+528 (RT.) ปริมาณงาน 11,620.00 ตร.ม. 10/01/2562 สญ อต.1/26/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1685 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 557/60/62/74 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1686 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.194+710 - กม.196+052 ปริมาณงาน 12,078.00 ตร.ม. 10/01/2562 สญ อต.1/28/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 557/60/62/72 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1688 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 557/30/62/28 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 557/60/62/71 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1690 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 557/45/62/70 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1691 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 557/45/62/69 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1692 จ้างดำเนินการตัดหญ้าในสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตามรายละเอียดใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 557/-/62/65 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1693 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 557/35/62/63 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 557/60/62/64 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
1695 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 557/60/62/62 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1,681 ถึง 1,695 จาก 1,706 รายการ