f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+547 - กม.17+161.100 ปริมาณงาน 13,668.00 ตร.ม. 07/12/2564 อต.1/10/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
77 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ ระหว่าง กม.5+157 - กม.7+207 (LT.) ปริมาณงาน 15,906.00 ตร.ม. 08/12/2564 64117424720 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
78 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(นอกเงินทุนฯ) 10/11/2564 อต.1/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
79 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 10/11/2564 อต.1/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
80 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (ครั้งที่ 3) 17/09/2564 อต.1/พ.4/6/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
81 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด)ถนนสายหลัก ในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.๒+๐๕๕ – กม.๒+๙๓๐ (RT.) จำนวน ๒๖ ต้น พร้อมอุปกรณ์ 30/07/2564 64077299758 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
82 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด)ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล ๑๑ ๐๕๐๑,๐๕๐๒,๐๕๐๓ ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก –หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๒๗๒+๙๓๐ – กม.๓๔๖+๕๓๖ (เป็นช่วงๆ) จำนวน ๑๔๒ ต้นพร้อมอุปกรณ์ 30/07/2564 64077341860 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วนปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 11 0503 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียวระหว่าง กม.347+225-กม.347+475(RT.)ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2564 64057338023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
84 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(นอกเงินทุนฯ) 30/03/2564 อต.1/พ.4/7/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
85 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 30/03/2564 อต.1/พ.4/8/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
86 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (คอมพิวเตอร์) 12/03/2564 อต.1/พ.4/6/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
87 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด (ครั้งที่ 2) 09/03/2564 อต.1/พ.4/5/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
88 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 66 รายการ 18/01/2564 อต.1/พ.4/4/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
89 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ ระหว่าง กม.4+310-กม.4+675(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,302.00 ตร.ม.) 27/11/2563 63117412884 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
90 งานราวกั้นอันตรายทล.11 0501 ตอนนาอิน-ชัยมงคล กม.271+352-กม.300+000(RT.เป็นช่วงๆ)ทล.11 0502 ตอนชัยมงคล-บึงหลัก กม.300+000-กม.317+000(LT.)ทล.11 0503 ตอนบึงหลัก-หนองน้ำเขียว กม.317+000-กม.351+740(LT.,RT.เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,632.00 ม.) 24/11/2563 63117175698 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 166 รายการ