f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
งบประมาณ 2,021,224.40
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 13/12/2561 19/12/2561