f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์ จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ลงวันที่ 28/03/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์

จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่


'