f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายพิดสะพน พิลาวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 1

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายพิดสะพน พิลาวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ร่วมไทย - ลาว ครั้งที่ 1 เพื่อเจรจาหารือข้อสรุปเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพาน   โดยมีองค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วย นายธันวิน สวัสดิศานต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดบึงกาฬ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มณฑลทหารบกที่ 29 สำนักก่อสร้างสะพาน และแขวงทางหลวงบึงกาฬ ผู้เข้าประชุมฝ่ายลาว ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจคนเข้าเมือง กรมกฎหมาย กรมป้องกันเขตแดน กรมการเงินระหว่างประเทศ และแขวงบอลิคำไซ ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
title
กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและเพื่อทำการเกษตร กรมทางหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 19 โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่งอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไปและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 8 มีนาคม 2567ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
ภาพกิจกรรม