f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 558/70/67/153 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 218 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2566 558/60/67/65 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2566 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2565 558/60/66/89 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม 8 แถบ (พร้อมสกรีนชื่อแขวงฯ) จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2565 558/80/66/87 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2565 558/40/65/178 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2565 558/60/65/183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2565 558/60/65/177 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 17/02/2565 558/60/65/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ