f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.69+950 - กม.70+510, กม.71+120 - กม.72+555 และ กม.82+880 - กม.83+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง (89 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ตอน 3 ระหว่าง กม.357+340 - กม.364+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (87 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+977 - กม.55+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385, กม.0+438 - กม.1+000 และกม.1+659 - กม.2+450 ปริมาณงาน 12,593 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+290 ปริมาณงาน 24,059 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+873 - กม.9+685 ปริมาณงาน 14,226 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ-เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050-กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000-กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+250 ปริมาณงาน 40,085 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.2+115 - กม.4+510 ปริมาณงาน 18,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 277 รายการ