f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 558/40/67/144 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 558/35/67/142 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 558/45/67/141 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 จ้างเหมาทำป่้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 04/04/2567 558/-/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 558/35/67/43 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 558/35/67/139 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 558/-/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 558/30/67/41 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 558/60/67/134 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 558/60/67/133 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 558/60/67/132 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ Black Matt ขนาด กว้าง 48 นิ้ว จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 558/60/67/131 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2567 558/60/67/128 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว x 3.5 นิ้ว x 2 MM. จำนวน 16 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 558/30/67/39 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 558/60/67/127 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 777 รายการ