Close
title
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวสารทางหลวง

 

28 ส.ค.
title
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม)และ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยคณะ หมวดทางหลวง และทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัญจร เพื่อสรุป รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายงานความก้าวหน้าภัยพิบัติ, แผนงานปี 2564รายงานผลการเบิกจ่ายฯลฯ ณ สำนักงานหมวดทางหลวงวังทอง ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.240+000

 

 

วีดีทัศน์
title