Close
title
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวสารทางหลวง

 

 

03 ต.ค.
title
สะพานข้ามแยกอินโดจีน ถนนเขื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor

สะพานข้ามแยกอินโดจีน ถนนเขื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor ลดปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 เป็นเส้นทางหลักประตูจากภาคกลางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันตก สู่ภาคตะวันออก.                            แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)                           ขอชี้แจง เรื่องประติมากรรมไก่ ดังนี้.-                          - ไก่เล็ก มีค่างาน ประกอบด้วย                         1. ค่างานเหล็กฐาน และชุบสี                         2. ค่างานเหล็กหล่อตัวไก่ประติมากรรมชุบสีทองตามแบบ                         3. ค่างาน เจ-โบลท์พร้อมน๊อตชุบสีกาลวาไนซ์4ชิ้น/ฐาน                         4. ค่าแรงและวัสดุสิ้นเปลือง/น้ำมัน/เครื่องไฟฟ้า/ลวดเชื่อม/ปูนเกาส์อีพ๊อกซี่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ                             รวมทั้งสิ้น 4,637.-บาท/1 ตัว จำนวน 416 ตัว                    ....ส่วนขนาดผู้ออกแบบคำนึงถึง ขนาดของราวสะพานไม่ให้เกินออกมา จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป - มาได้....                          - ไก่ใหญ่ ค่างานรวมโครงสร้างรองรับทั้งหมดตามแบบ                        1. ค่าเหล็กเสริมโครงสร้าง                        2. ค่าคอนกรีตโครงสร้าง                        3. ค่าบัวปูนปั้นสำเร็จพร้อมติดตั้งตกแต่งหน้างาน                        4. ค่าหินอ่อนพร้อมติดตั้งตกแต่งหน้างาน                        5. ค่าเสาเข็ม0.2*0.2*10 ม.พร้อมตอก                            รวมราคาทั้งสิ้น 92,932.-บาท/1ฐาน

วีดีทัศน์
title