Close
title
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวสารทางหลวง

 

10 ก.พ.
title
" ปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450 (แยกท่างาม) "

ปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450(แยกท่างาม) เนื่องด้วยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)ได้รับงบประมาณ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน กิโลเมตรที่ 245+550 ถึง กิโลเมตรที่ 246 +993.150ตามสัญญาที่ พล.2/54/2564 วันเริ่มต้นโครงการ 30 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 28 กรกฎาคม 2564 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนาเป็นผู้รับจ้าง จะทำการปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450โดยใช้จุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 244+835และ กิโลเมตรที่ 248+200 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและความรวดเร็วในการดำเนินการก่อสร้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้าย/เครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.055-312390-1 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ #1586 สายด่วนกรมทางหลวง #พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560 #เรารักกรมทางหลวง

 

09 ก.พ.
title
"ปิดทางแยกสันติบันเทิง"

ปิดทางแยกสันติบันเทิง เนื่องด้วยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)ได้รับงบประมาณ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง กิโลเมตรที่ 178+524.400 ถึง กิโลเมตรที่ 179+204.400ตามสัญญาที่ พล.2/48/2564 วันเริ่มต้นโครงการ 20 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 18 กรกฎาคม 2564 โดย บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างจะทำการปิดทางแยก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและความรวดเร็วในการดำเนินการก่อสร้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้าย/เครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.055-312390-1และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

04 ก.พ.
title
ประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ (แยกท่างาม) ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นายสุพจน์ ศิริลักษณ์รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)และนายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า, นายทัศน์ศไนย์ คงเกียรติพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ประจำปี 2564ทล.11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ที่ กม.245.550 ถึง กม.246+993.150 เพื่อวางแผนการบริหารด้านการจราจรอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมี ตำรวจภูธรวัดโบสถ์,ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5,นายอำเภอวัดโบสถ์ ปภ.เทศบาล ต.วัดโบสถ์,ปภ.จังหวัด และอบต.วัดโบสถ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงบ้านป่า

วีดีทัศน์
title