วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวสารทางหลวง

 

08 ก.ย.
title
การปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564     นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)และนายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายกฤษฎา เทียนเขียว วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)และคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม กับ ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย บริเวณน้ำตกแก่งซองกม.ที่ 276+600 โดยจะทำการขยายช่องจราจร 1 ช่องจราจร ด้านไหล่ทาง และทำพื้นที่สำหรับจอดรถนักท่องเที่ยว มีทางเท้า(่ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นชอบด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว)ณ ศูนย์ประชุมหมู่บ้านแก่งซอง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  #1586 สายด่วนกรมทางหลวง #พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560 #เรารักกรมทางหลวง

 

 

24 มิ.ย.
title
โครงการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.12

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564        นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายวิศวกรรม)และ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ นำลงพื้นที่ โครงการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.255+121 – กม.257+245 #1586 สายด่วนกรมทางหลวง

วีดีทัศน์
title