Close
title
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวสารทางหลวง

 

 

10 มี.ค.
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ฯ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63  นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จัดประชุมเพื่อปรีกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบริบาล, ช่างผู้ควบคุมงานฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังทอง, เครือข่ายโทรศัพท์ ต่างๆ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ เนื่องจากการก่อสร้าง วางกล่อง Gabian เพื่อป้องกันดินสไลด์ของดินคันทางต้อง ขุดวางฐานไปตามแนวถนน และ มีความลึกกว่าฐานเสาไฟฟ้าจากการสำรวจปรากฏว่า แนวเสาไฟฟ้าอยู่ในแนวการวางกล่อง Gabian การก่อสร้างจะทำเสาไฟฟ้าโค่นล้มได้และเกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วไป

 

05 มี.ค.
title
ตรวจสอบความเสียหายกรณีการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาด

กรมทางหลวง ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากการชะล้างพังทลายฯ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มี.ค.63  ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนางานทาง และ ดร.อัคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากการชะล้างพังทลายฯ โดยมี นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)  นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการ ฯ (ฝ่ายวิศวกรรม),นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ นำลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จากการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาดตามแนวทางหลวงทั้งลาดเหนือคันทาง (Back Slope) และ ลาดคันทาง (Side Slope) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

วีดีทัศน์
title