วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/03/2563 ผอ.แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำทีม จนท.ดูการสาธิตทำแปลงทดลอง Green Control mat (ECM)
2 10/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ฯ
3 05/03/2563 ตรวจสอบความเสียหายกรณีการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาด
4 27/02/2563 ประชาสัมพันธ์การใช้ทางเบี่ยงการจราจร
5 27/12/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงปีใหม่
6 22/12/2562 จุดบริการห้องน้ำ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน
8 11/11/2562 การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวง
9 03/10/2562 สะพานข้ามแยกอินโดจีน ถนนเขื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor
10 11/09/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดใช้งานของสะพาน ณ บริเวณแยกอินโดจีน
11 04/09/2562 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
12 02/09/2562 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
13 01/09/2562 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
14 31/08/2562 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
15 22/08/2562 สำรวจ ทางหลวงที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนตัวเชิงลาด