วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/08/2563 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2563
2 28/07/2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
3 24/07/2563 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี
4 23/07/2563 ร่วมบริจาคโลหิต
5 17/07/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงานอำนวยความปลอดภัย และเรื่องร้องเรียน
6 10/06/2563 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
7 29/05/2563 กิจกรรมจิตอาสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
8 21/05/2563 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ
9 20/05/2563 "ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง"
10 29/04/2563 นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 22/04/2563 “จ้างแรงงานท้องถิ่น ในงานและโครงการต่างๆ ทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพราะปลูกในช่วงฤดูแล้ง”
12 11/03/2563 ผอ.แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำทีม จนท.ดูการสาธิตทำแปลงทดลอง Green Control mat (ECM)
13 10/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ฯ
14 05/03/2563 ตรวจสอบความเสียหายกรณีการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาด
15 27/02/2563 ประชาสัมพันธ์การใช้ทางเบี่ยงการจราจร