วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/06/2563 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
2 29/05/2563 กิจกรรมจิตอาสาจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3 21/05/2563 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ
4 20/05/2563 "ต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง"
5 29/04/2563 นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 22/04/2563 “จ้างแรงงานท้องถิ่น ในงานและโครงการต่างๆ ทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพราะปลูกในช่วงฤดูแล้ง”
7 11/03/2563 ผอ.แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำทีม จนท.ดูการสาธิตทำแปลงทดลอง Green Control mat (ECM)
8 10/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน กับ ผู้รับจ้าง ฯ
9 05/03/2563 ตรวจสอบความเสียหายกรณีการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวเชิงลาด
10 27/02/2563 ประชาสัมพันธ์การใช้ทางเบี่ยงการจราจร
11 27/12/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงปีใหม่
12 22/12/2562 จุดบริการห้องน้ำ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน
14 11/11/2562 การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวง
15 03/10/2562 สะพานข้ามแยกอินโดจีน ถนนเขื่อมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor