วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/09/2564 การปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย
2 24/06/2564 โครงการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.12
3 24/06/2564 ลงพื้นที่เพื่อดูงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 2013
4 10/02/2564 " ปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450 (แยกท่างาม) "
5 09/02/2564 "ปิดทางแยกสันติบันเทิง"
6 04/02/2564 จัดประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ (แยกสันติบรรนเทิง) ประจำปี 2564
7 04/02/2564 จัดประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ (แยกสันติบรรนเทิง) ประจำปี 2564
8 04/02/2564 ประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ (แยกท่างาม) ประจำปี 2564
9 27/01/2564 กิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าในเขตทางหลวง
10 25/11/2563 มอบสิ่งของที่ บุคคลากรใน สำนักงานฯ นำมาเพื่อร่วมบริจาค ให้กับ โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก
11 25/11/2563 จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ กับหน่วยงานต่าง ๆ
12 28/10/2563 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.1143 ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.0+000 - กม.2+325
13 28/10/2563 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.2013 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ที่ กม.33+750 - กม.35+800
14 27/10/2563 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
15 13/10/2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ,พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร