วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
2 27/02/2567 กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
3 27/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
4 23/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
5 21/02/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
6 21/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
7 21/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
8 19/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
9 19/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
10 15/02/2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก
11 15/02/2567 ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
12 15/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
13 14/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
14 13/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
15 12/02/2567 ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ