วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
งานพัสดุ และสัญญา
ลงวันที่ 28/11/2561

งานพัสดุ และสัญญา

อยู่ชั้นที่ 1 ของอาคารสำนักงานฯ 

นางสาวพิชญาภา อินาลา

หัวหน้างานพัสดุ และสัญญา

จากซ้ายไปขวา 1. นายวราพงศ์  พุ่มงาม 2. นางสาวพิศมัย วงศ์พุฒิ 3. นางสุพัตรา แก้วสา 4. นางสาวพิชญาภา อินาลา

5 นางธรรมภรณ์ ปรางมาศ(หัวหน้างานพัสดุ และสัญญา) 6. นางสาวภรธน นวลศรัญญา 7. นางบุญชอบ คชสีห์ 8. นางสาวกิตติพร อ่อนศรี


'