วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม
ลงวันที่ 27/11/2561

หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหล็ก - วังทอง ที่ กม.187+000

นายพุฒิพงศ์ วิสุทธิจินดา

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม

ภาพที่ 1 จากซ้ายไปขวา 1. นายสมควร ระบอบ 2. นายอภิชาติ สิงห์สวัสดิ์ 3. นายเกรียงศักดิ์ พลอยแหวน 4. นายแพง น้อยพันธ์

5. นายชวลิต กรรณเมือง(หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม  6. นายสำเริง วงวิลาส 7. นายวันชาติ สิงห์หลาบ

8. นายวิชัย โพธิ์ศรี 9. นางสาวกรรณิการ์ เทวะ

ภาพที่ 2 1. นายประเสริฐ เนตรนิยม 2. นายมนัส อินโอภาศ 3. นายสมชาย กองแสนแก้ว 4. นายเทียน รอดหุ่น

5. นายดำรง จันแดง 6. นายสมพงษ์ ขาวด่านซ้าย 7. นายพิชัย ดิยะสันต์

ภาพที่ 3 1. นายเอกราช ภู่โพธิ์เกตุ 2. นายบุญชู อุดร 3. นายใหม่ พรมใจบุญ 4. นายบัววรรณ์ กลิ่นพยอม


'