f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
หมวดทางหลวงแก่งโสภา
ลงวันที่ 27/11/2561

หมวดทางหลวงแก่งโสภา

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.296+100 

นายภาณุพงษ์ พิทักษ์พูลศิลป์

หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา

ภาพที่ 2 จากซ้ายไปขวา 1. นายสนอง ยิ้มประเสริฐ(เกษียณ61) 2. นายควร ศรีนคร 3. นายบุญรอด มนตรี 4. นายสมยศ บัวเปรม

5. นายสมศักดิ์  ภูษาอิน 6. นายบุญยัง เมืองคง 7. นายปริทัศน์ โพธิ์ดง(หัวหน้า หมวดฯ แก่งโสภา) 8. นายสมศักดิ์ โตหมี 

9. นายตั่ง รอดกระต่าย 10. นายปฏิภาณ  ไชยเสนา 11. นายเสนาะ  บุญล้ำ 12. นายนำพล ทำสานดี 13. นายหัสสี ภู้สิ้นสาย

ภาพที่ 3. จากซ้ายไปขวา 1. นางเดือนแรม บัวเปรม 2. นายละมัย กลิ่นกุหลาบ 3. นางสาววิสา ศรีงาม

4. นางชฎาพร ภูษาอินทร์ 5. นางสาวเอื้อมใจ พึ่งศิลป์ 6. นางสาวลักขณา คำรวย


'