วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 28/11/2561

หน่วยอำนวยความปลอดภัย

ตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายมือของอาคารสำนักงานแขวงฯ

นายสนธิชัย  สิงหวิชัย

หัวหน้าหน่วยอำนวยความปลอดภัย

แถวบน จากซ้ายไปขวา 1. นายนวรัตน์ สิตลพฤกษ์ 2. นายศราวุธ สิงหวิชัย 3. นายกฤษณะ พนัสขาว 4. นายภิรพนธ์ อาทิตย์

5. นายกฤษฎา นวลจันทร์เพ็ญ 6. นายวิชัย เอี่ยมเหม็น

แถวกลาง 1. นายมนตรี แก้วหนู 2. นายสิริชัย เพชรพล 3. นายวรุต ภู่บึงพร้าว 4. นายสนธิชัย สิงหวิชัย(หัวหน้าหน่วยอำนวยความปลอดภัย)

5. นายสายชล ปู่ซึ้ง 6. นายยงยุทธ แก่งอินทร์ 7. นายณรงค์ แย้มทัศน์ 8. นายจิรพงษ์ เกิดเพ็ง

แถวนั่ง 1. นางสาวธนัฎฐา สิงหวิชัย 2. นางสาวพชนก พุกไชยนาม 3. นางสาวรุ่งรัตน์ วานิชสมบัติ 4. นางสาวนิภา สีสวัสดิ์ 5. นายรำยง นนทะโคตร์

 


'