f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
หมวดทางหลวงนครไทย
ลงวันที่ 27/11/2561

หมวดทางหลวงนครไทย

ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ที่ กม.23+734

นายรัตติพงษ์  เก่งธัญญกรณ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงนครไทย

จากซ้ายไปขวา แถวที่ 1 1. นายพีเชียร นารา 2. นายเมก ป้องแก้ว 3. นายอภินันท์ พระคำสอน 4. นายยุทธนา เอี่ยมโพธิ์ 5. นายกุงสยาม เอี่ยมโพธิ์ 6. นายปิยะ ด้วงนาค 

แถวที่ 2 1. นายอนันต์ จาดสุข 2. นายอิสรินทร์ เกตุแก้ว 3. นายท้อน อิ่มชม 4. นายประทุม เสนานุช 5. นายอุทิศ จันทร์เรือง 6. นายสุเทพ เสนานุช

แถวที่ 3 1. นายผจญ พันธ์มาก 2. นายสำเริง จันทร์ทรง 3. นายรัตติพงษ์ เก่งธัญญกรณ์ (หัวหน้าหมวดฯนครไทย) 4. นายสมศักดิ์ อุ่นพรม 5. นายพยัพ พันธุ์มาก

แถวที่ 4 1. นางศาวิตรี สุขมามอญ 2. นางสมคิด ป้องแก้ว 3. นางเกสร ฮวดอ้น 4. นางอวยพร กุลจันทร์ 5. นางกาญจนา จันทร์มีเทศ 6. นางสาวสนาม คุ้มมี

 

 


'