วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
หน่วยงานปรับซ่อม
ลงวันที่ 28/11/2561

หน่วยงานปรับซ่อม

ตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายมือของสำนักงานแขวงฯ

นายปิยะณัฐ  บุญเลิศล้ำ

หัวหน้างานปรับซ่อม

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา 1. นายประจักร์ แก้วหอม(ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) 2. นายณัฐพงษ์ สังข์ทอง 3. นางสุทธิวรรณ สินทูล 4. นางสาวสุมาลี เจริญรัตน์

5. นางสาวจรัสรัตน์ นาข้าวเบา 6. นายวิโชติ สิคำ 7. นายรัฐไท ไทยสันทัด 

แถวหลัง 1. นายณัฐพงษ์ ปุญญฤทธิ์ 2. นายชัยพฤกษ์ สินทูล 3. นายพัฒนา คนซื่อ (รอ.ขท.ว.ย้ายไป แขวงฯ อำนาจเจริญ) 4. นายเจนณรงค์ จำปางาม

5. นายสมชาย ม้วนพรม 6. นายมานพ แก้วสา


'