วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 27/11/2561

งานสารสนเทศ 

อยู่ชั้นที่ 2 ของอาคารสำนักงาน แขวงฯ

นางศิริวรรณ  มากโภคา

หัวหน้างานสารสนเทศ

จากซ้ายไปขวา 1. นางพัสตราภรณ์ เหมฤดี 2. นางสาวสุพรรณี จิ่มจันทร์ 3. นางศิริวรรณ  มากโภคา(หัวหน้างานสารสนเทศ)

4. นางยุพา  ครุฑรัมย์ 5. นางสาวธีรดา มงคลเลิศ (ย้ายไปงานแผนงาน)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
125 ดาวน์โหลด
113 ดาวน์โหลด

'