f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 01/03/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
92 29/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
93 28/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
94 27/02/2567 กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
95 27/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
96 23/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
97 21/02/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
98 21/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
99 21/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
100 19/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
101 19/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
102 15/02/2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองโคกช้าง จังหวัดพิษณุโลก
103 15/02/2567 ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
104 15/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
105 14/02/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567