f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
2 28/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
3 27/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
4 24/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
5 24/05/2567 การปฏิบัติงานประจำ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
6 24/05/2567
no image
กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง
7 21/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
8 20/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
9 17/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
10 16/05/2567 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือ ค่าขนย้าย(ที่ดิน) ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยราชการดูแล
11 16/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
12 15/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
13 15/05/2567 การปฏิบัติงาน ประจำ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
14 13/05/2567 ช่วยเหลือภัยแล้ง ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค
15 13/05/2567 ไหว้ศาลพระภูมิ.. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และเสริมสิริมงคล ในการทำงานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี