f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
511 17/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
512 13/10/2565 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
513 13/10/2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
514 13/10/2565 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
515 12/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
516 12/10/2565 จัดประชุมประจำเดือน วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
517 11/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
518 10/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
519 09/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว
520 08/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว
521 07/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
522 06/10/2565 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
523 06/10/2565 ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานหน่วยงานพัสดุ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
524 05/10/2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย
525 05/10/2565 ฝนตกหนักลมกรรโชกแรงต้นไม้ล้มทับทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1086 วัดโบสถ์