วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
"ปิดทางแยกสันติบันเทิง"
ลงวันที่ 09/02/2564

ปิดทางแยกสันติบันเทิง

เนื่องด้วยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)ได้รับงบประมาณ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง กิโลเมตรที่ 178+524.400 ถึง กิโลเมตรที่ 179+204.400
ตามสัญญาที่ พล.2/48/2564 วันเริ่มต้นโครงการ 20 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 18 กรกฎาคม 2564 โดย บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
จะทำการปิดทางแยก ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและความรวดเร็วในการดำเนินการก่อสร้าง
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้าย/เครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.055-312390-1
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


'