วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
" ปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450 (แยกท่างาม) "
ลงวันที่ 10/02/2564

ปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450(แยกท่างาม)

เนื่องด้วยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)ได้รับงบประมาณ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน กิโลเมตรที่ 245+550 ถึง กิโลเมตรที่ 246 +993.150
ตามสัญญาที่ พล.2/54/2564 วันเริ่มต้นโครงการ 30 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 28 กรกฎาคม 2564 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิษณุโลกวิวัฒน์พัฒนา
เป็นผู้รับจ้าง จะทำการปิดจุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 246+450โดยใช้จุดกลับรถ กิโลเมตรที่ 244+835และ กิโลเมตรที่ 248+200 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและความรวดเร็วในการดำเนินการก่อสร้าง
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้าย/เครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.055-312390-1 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#1586 สายด่วนกรมทางหลวง

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

#เรารักกรมทางหลวง


'