วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
โครงการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.12
ลงวันที่ 24/06/2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

       นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายวิศวกรรม)
และ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ นำลงพื้นที่ โครงการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.255+121 – กม.257+245

#1586 สายด่วนกรมทางหลวง


'