วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ (แยกท่างาม) ประจำปี 2564
ลงวันที่ 04/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30

น.นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นายสุพจน์ ศิริลักษณ์รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)
และนายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า, นายทัศน์ศไนย์ คงเกียรติพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่ ประจำปี 2564
ทล.11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ที่ กม.245.550 ถึง กม.246+993.150 เพื่อวางแผนการบริหารด้านการจราจรอำนวยความสะดวก
และปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมี ตำรวจภูธรวัดโบสถ์,ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5,นายอำเภอวัดโบสถ์ ปภ.เทศบาล ต.วัดโบสถ์,
ปภ.จังหวัด และอบต.วัดโบสถ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงบ้านป่า


'