วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวง
ลงวันที่ 19/11/2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

นายเจษดา บุญรอด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) 

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวง"

หัวข้อ กรณีตัวอย่างการแก้ไขปัญหา และการซ่อมแซมทางหลวงเพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงเพิ่มขึ้น

ในการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหมวดทางหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 ของ กองฝึกอบรม

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก


'