วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ลงพื้นที่เพื่อดูงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 2013
ลงวันที่ 24/06/2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ
(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ (ฝ่ายวิศวกรรม) และ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ลงพื้นที่
เพื่อดูงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ที่ กม.57+550 – กม.57+700

#1586 สายด่วนกรมทางหลวง #พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560 #เรารักกรมทางหลวง


'