วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดใช้งานของสะพาน ณ บริเวณแยกอินโดจีน
ลงวันที่ 12/09/2562

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.

นายณัฐ จับใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  พร้อมคณะ

งพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดใช้งานของ สะพานข้ามสี่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12

ณ บริเวณแยกอินโดจีน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

และหลังจากนั้น ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูจากสถานการณ์น้ำท่วมทางเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร้องโพธิ์ – วังทอง ช่วงกม.247+900 – กม. 248+500

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


'