วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 01/04/2563 18/03/2563 515/35/63/222 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/03/2563 12/03/2563 515/60/63212 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 31/03/2563 20/03/2563 515/40/63/230 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 05/02/2563 515/30/63/60 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 05/02/2563 515/30/63/58 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 05/02/2563 515/30/63/59 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 05/02/2563 515/30/63/62 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 05/02/2563 515/30/63/61 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/30/63/57 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-/63/50 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-63/49 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-/63/49 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-/63/48 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-/63/47 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 23/01/2563 515/-/63/46 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 983 รายการ