วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 515/60/67/156 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ระวังรถทางซ้าย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.๑+๔๒๕ (ทางแยกเข้าโรงเรียนนครไทย) รวมปริมาณงาน ๑ ชุด 21/02/2567 515/-/67/154 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างเหมาทำการงานเพิ่มความฝืดบนผิวจราจรด้วยแรงดังสูงพิเศษทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำคลาด-ปางหมิ่น ระหว่าง กม.๖๗+๕๐๐-กม.๖๗+๙๗๕ ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง รวมปริมาณงาน ๓,๓๒๕ ตารางเมตร 20/02/2567 515/-/67/153 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ระวังรถทางขวาทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.๑+๔๒๕ (ทางแยกเข้าโรงเรียนนครไทย) จำนวน ๑ ชุด 19/02/2567 515/-/67/152 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ 15/02/2567 515/60/67/151 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 15/02/2567 515/45/67/150 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 15/02/2567 515/60/67/149 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 300 ลิตร) 14/02/2567 515/35/67/148 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 14/02/2567 515/50/67/147 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างเหมาทำการงานเพิ่มความฝืดบนผิวจราจรด้วยแรงดันสูงพิเศษ รวมปริมาณงาน ๓,๓๑๐ ตร.ม. 13/02/2567 515/-/67/145 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/02/2567 515/60/67/144 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 12/02/2567 515/45/67/143 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ 09/02/2567 515/40/67/142 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/02/2567 515/60/67/141 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันรถบริเวณแยก รวมปริมาณงาน ๒ แห่ง 08/02/2567 515/-/67/139 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,584 รายการ