วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/06/2565 515/30/65/129 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/06/2565 515/30/65/128 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/06/2565 515/30/65/127 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/06/2565 515/-/65/125 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/06/2565 515/30/65/124 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/06/2565 515/60/65/332 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 31/05/2565 515/30/65/123 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 31/05/2565 515/30/65/122 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/05/2565 515/30/65/118 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/06/2565 515/60/65/ฉ05 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/06/2565 515/60/65/ฉ04 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๔๐๐ ลิตร) 27/06/2565 515/35/65/342 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/06/2565 515/40/65/341 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างทำตรายาง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 515/-/65/337 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร) 15/06/2565 515/35/65/336 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,656 รายการ