f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 515/-/67/060 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 515/-/67/059 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 515/30/67/058 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 515/30/67/057 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 515/30/67/056 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 515/30/67/055 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 515/30/67/054 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 515/30/67/051 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.20+236-กม.62+782 (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 249,000 ตร.ม. 19/06/2567 515/-/67/266 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 19/06/2567 515/60/67/265 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 18/06/2567 515/60/67/263 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 18/06/2567 515/60/67/262 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 17/06/2567 515/60/67/260 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 17/06/2567 515/40/67/259 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/06/2567 515/60/67/257 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,719 รายการ