วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 515/40/63/537 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 515/60/63/539 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 515/40/63/540 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/09/2563 515/40/63/534 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 515/60/63/538 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/09/2563 515/40/63/536 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 515/40/63/535 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 515/40/63/533 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 515/40/63/532 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/09/2563 515/40/63/531 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/09/2563 515/40/63/218 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/09/2563 515/30/63/223 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/09/2563 515/30/63/216 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/09/2563 515/30/63/217 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 19/08/2563 515/35/63/182 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,473 รายการ