วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 515/60/63/440 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 515/45/63/442 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 29/06/2563 515/45/63/443 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/06/2563 515/60/63/447 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1130 ลิตร 01/07/2563 515/35/63/452 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 515/40/63/459 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/07/2563 515/60/63/460 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 01/07/2563 515/40/63/451 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 515/35/63/436 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 515/30/63/N15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 29/06/2563 515/70/63/441 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/06/2563 515/60/63/438 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/06/2563 515/60/63/431 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Home 64 Bit (OEM) จำนวน 1 ชุด 16/06/2563 515/20/63/424 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Home 64 Bit (OEM) จำนวน 17 ชุด 16/06/2563 515/20/63/419 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,289 รายการ