วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 13/02/2563 515/60/63/ฉ14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2563 13/02/2563 515/60/63/ฉ15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 11/02/2563 515/60/63/ฉ08 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2563 13/02/2563 515/60/63/ฉ11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 05/02/2563 515/30/63/N07 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 515/40/63/181 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 21/02/2563 14/02/2563 515/35/63/184 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 21/02/2563 07/02/2563 515/60/63/ฉ05 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 90 ลิตร 21/02/2563 13/02/2563 515/35/63/183 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 21/02/2563 18/02/2563 515/35/63/185 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 13/02/2563 515/60/63/ฉ09 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการไถเกลี่ยลูกรัง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 13/02/2563 515/-/63/ฉ10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 515/40/63/182 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 07/02/2563 515/60/63/ฉ07 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/02/2563 07/02/2563 515/60/63/ฉ06 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 907 รายการ