วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 04/12/2562 22/11/2562 515/60/63/81 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 22/11/2562 515/60/63/80 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/12/2562 21/11/2562 515/60/63/78 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/12/2562 21/11/2562 515/60/63/77 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐๐ ลิตร 02/12/2562 18/11/2562 515/35/63/69 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๑๙๕,๙๘๒ ตร.ม. 02/12/2562 18/11/2562 515/-/63/68 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการทาสีรีเส้นทางม้าลาย จำนวน ๔ แห่ง 02/12/2562 18/11/2562 515/-/63/67 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด 02/12/2562 18/11/2562 515/-/63/65 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐๐ ลิตร 02/12/2562 15/11/2562 515/35/63/64 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 02/12/2562 12/11/2562 515/60/63/61 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 02/12/2562 12/11/2562 515/-/63/60 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๒,๐๐๐ ตารางเมตร 02/12/2562 12/11/2562 515/-/63/59 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 02/12/2562 12/11/2562 515/60/63/58 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างเหมาทำการตัดกญ้าไหล่ทาง รวมปริมาณงาน ๒๔๑,๓๖๘ ตารางเมตร 02/12/2562 11/11/2562 515/-/63/54 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๐,๔๒๐ ตารางเมตร 02/12/2562 07/11/2562 515/-/63/51 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 728 รายการ