วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี 7) จำนวน 10,000 ลิตร 19/04/2564 515/35/64/286 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 13 รายการ 09/04/2564 515/-/64/280 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 230 ลิตร 02/04/2564 515/35/64/276 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง แบบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอนนครไทย-น้ำคลาด ที่ กม.4+500 รวมปริมาณงาน 1 หลัง 12/03/2564 515/-/64/252 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/04/2564 515/60/64/279 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 515/60/64/284 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 09/04/2564 515/40/64/278 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2564 515/60/64/282 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 515/40/64/283 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 19/04/2564 515/60/64/285 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 09/04/2564 515/35/64/281 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 31/03/2564 515/45/64/273 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/04/2564 515/60/64/277 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร 01/04/2564 515/35/64/274 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/03/2564 515/45/64/271 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,872 รายการ