วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/07/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.237+640– กม.248+115 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/02/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ ภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 กม.298+225 – กม.298+275 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/12/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.6+800 – กม.12+175 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ระหว่าง กม.39+546 – กม.40+618 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 14/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง–เข็กน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.319+800 – กม.319+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.272+645 - กม.273+862 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.19+866 - กม.21+654 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 14/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่าง กม.186+880 - กม.190+667 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 14/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า–นาอิน ระหว่าง กม.265+690–กม.268+260 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/09/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.15+473.193 - กม.16+661.300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 116 รายการ