วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/02/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) งานจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.248+528 – กม.260+080 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ( 374 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/02/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) งานจ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการกิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.248+528 – กม.260+080 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ( 374 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 4 ระหว่าง กม.260+320 – กม.261+150, กม.261+550 - กม.262+950 และ กม.263+360 - กม.263+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ตอน 2 ระหว่าง กม.252+520 – กม.254+800 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 3,024 ม. ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 3 ระหว่าง กม.255+830 – กม.257+650 และ กม.258+070 - กม.259+980 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 4,353 ม. ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ตอน 1 ระหว่าง กม.248+520 – กม.250+430 และ กม.250+780 - กม.252+140 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (3,808 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.251+355 - กม.253+994 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.250+749 - กม.250+759 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ - วังทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.243+055 - กม.243+060 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/10/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอนกกไม้แดง – บ้านป่า ตอน 3 ระหว่าง กม.227+453 - กม.227+463 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 70 รายการ