f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/04/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ตามแผนรายประมาณการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ภายในสถานี ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง บริเวณ กม.240+200 ภายในสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (พิษณุโลก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอนชาติตระการ-ชำนาญจุ้ย ตอน2 ระหว่าง กม.29+500-กม.47+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.273+870 - กม.275+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.53+700 - กม.56+200 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.13+410 - กม.24+600 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.205+810 - กม.209+370 RT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.258+000 - กม.261+000 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอินตอน 2 ระหว่าง กม.253+490 - กม.256+550 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.266+350 - กม.268+090 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ตอน 2 ระหว่าง กม.24+115 - กม.25+635 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 148 รายการ