วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.52+900 - กม.54+055 รวมปริมาณงาน 21,321.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่าง กม.190+670 - กม.193+525 RT. รวมปริมาณงาน 29,075.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ระหว่าง กม.16+780 - กม.21+810 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 26,550.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.3+140 - กม.6+035 รวมปริมาณงาน 26,055.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กม.240+510 – กม.245+340 รวมปริมาณงาน1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0201 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน 3 ระหว่าง กม.21+297 - กม.23+080 LT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.11+105 - กม.13+991 รวมปริมาณงาน 31,746.00 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาก่อสร้างตามแผนรายประมาณการการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.294+800 - กม.296+920 รวมปริมาณงาน 42,570.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.281+500 (RT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/11/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.281+500 (RT.) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 90 รายการ