วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.299+720 – กม.300+167 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/12/2564 eb ขท.พล.2/1/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.259+030 – กม.267+915 (เป็นช่วงๆ) 15/11/2564 eb ขท.พล.2(จ)/1/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.265+985 – กม.282+815 26/08/2564 eb ขท.พล.2(จ)/5/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.285+240 - กม.317+040 (เป็นช่ว 07/07/2564 eb ขท.พล.2(จ)/4/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.57+550 - กม.57+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 25/02/2564 eb ขท.พล.2/54/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.248+480 - กม.284+645 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2564 eb ขท.พล.2(จ)/3/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.255+121 – กม.257+245 รวมปริมาณงาน 46,522.00 ตร.ม. 01/02/2564 eb ขท.พล.2(จ)/2/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.12+175 - กม.15+44443 รวมปริมาณงาน 3.268 กม. 28/12/2563 eb ขท.พล.2(จ)/1/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่า ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอนบ้านป่า – นาอิน ระหว่าง กม.237+600 – กม.237+640 LT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 eb ขท.พล.2/52/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.45+741 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (138.60 ตร.ม.) 24/11/2563 eb ขท.พล.2/53/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.209+108 - กม.210+890 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (883.00 ม.) 24/11/2563 eb ขท.พล.2/50/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ - วังทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.243+055 - กม.243+060 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 eb ขท.พล.2/30/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอนร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.250+749 - กม.250+759 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 eb ขท.พล.2/31/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.244+700 - กม.245+150 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง ( 59.49 ตร.ม. ) 17/11/2563 eb ขท.พล.2/49/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด - ปางหมิ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.53+200 – กม.53+600 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (61.65 ตร.ม.) 17/11/2563 eb ขท.พล.2/48/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 116 รายการ