วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 02/09/2562 02/09/2562 พล.2/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.278+400 – 278+750 รวมปริมาณงาน 0.700 30/08/2562 30/08/2562 พล.2/39/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.1+760 – กม.3+120 รวมปริมาณงาน 12,514.00 ตร.ม. 25/07/2562 25/07/2562 พล.2/37/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.18+975 – กม.20+000 รวมปริมาณงาน 11,163.00 ตร.ม. 15/08/2562 26/07/2562 พล.2/38/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.56+950 – กม.57+440 และ กม.62+400 – กม.62+782 รวมปริมาณงาน 8,858.00 ตร.ม. 25/07/2562 24/07/2562 พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางสาย 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง, ตอนบ้านป่า-นาอิน, ทางสาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง, ทางสาย 1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-คลองตาลัด ปริมาณงาน 581.00 ม. 22/03/2562 22/03/2562 eb ขท.พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ระหว่าง กม.240+500–กม.251+355 รวมปริมาณงาน 1,135.00 ม. 21/03/2562 21/03/2562 eb ขท.พล.2/35/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.297+475 – กม.297+600 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/03/2562 04/03/2562 eb ขท.พล.2/34/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,192.00 ต้น 07/02/2562 07/02/2562 พล.2/28/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 งานค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 LT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/01/2562 04/01/2562 พล.2/27/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก – กกไม้แดง ระหว่าง กม.199+080 – กม.201+325 LT. รวมปริมาณงาน 25,185.00 ตร.ม. 14/12/2561 14/12/2561 พล.2/26/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 2 บริเวณ กม.250+749 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยว 07/12/2561 07/12/2561 eb ขท.พล.2/30/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ