f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0201 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ระหว่าง กม.24+650 – กม.24+695 10/04/2567 eb ขท.พล.2/7/2567 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2566 515/30/66/46 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ซิ้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2566 515/30/66/45 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.6+800 – กม.12+175 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2566 eb ขท.พล.2(จ)/3/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับยายเชียง – พรหมพิราม ระหว่าง กม.7+770 - กม.10+036 รวมปริมาณงาน 21,639.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/18/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1309 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง – หนองตม ระหว่าง กม.8+555 - กม.10+675 รวมปริมาณงาน 18,689.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/17/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ – ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.34+328 - กม.40+715 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 18,181.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/16/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ระหว่าง กม.37+445 - กม.39+458 รวมปริมาณงาน 21,643.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/15/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – นครไทย ตอน 1 ระหว่าง กม.35+100 - กม.37+770 28/09/2565 eb ขท.พล.2/14/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่าง กม.186+880 - กม.190+667 RT. รวมปริมาณงาน 38,223.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/13/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.15+342 - กม.17+980 รวมปริมาณงาน 28,768.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/12/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.201+841 - กม.205+800 RT. รวมปริมาณงาน 39,474.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/11/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.292+940 - กม.294+795 รวมปริมาณงาน 35,490.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/5/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.19+866 - กม.21+654 รวมปริมาณงาน 31,300.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/3/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – นครไทย ตอน 2 ระหว่าง กม.61+950 - กม.64+105 รวมปริมาณงาน 24,766.00 ตร.ม. 28/09/2565 eb ขท.พล.2/2/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ