วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.13+000 – กม.13+400 LT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/12/2562 25/12/2562 eb ขท.พล.2/9/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ – ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.35+355 – กม.35+475 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/12/2562 23/12/2562 eb ขท.พล.2/1/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ตอน 2 ระหว่าง กม.20+500 – กม.23+900 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/12/2562 23/12/2562 eb ขท.พล.2/2/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กม.247+900 – กม.248+500 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 23/12/2562 23/12/2562 eb ขท.พล.2/3/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.208+511.60 – กม.208+981.60 RT. และ กม.209+221.50 – กม.209+251.50 RT. รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/12/2562 25/12/2562 eb ขท.พล.2/8/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ตอน 1 ระหว่าง กม.1+800 – กม.19+900 (เป็นช่วงๆ) 26/12/2562 24/12/2562 eb ขท.พล.2/7/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.251+800 – กม.252+250 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/12/2562 24/12/2562 eb ขท.พล.2/6/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.274+380 – กม.274+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/12/2562 24/12/2562 eb ขท.พล.2/5/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.298 + 000 – กม.298 + 575 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/12/2562 24/12/2562 eb ขท.พล.2/4/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.233+160– 233+990 RT. รวมปริมาณงาน 0.830 กม. 19/09/2562 06/09/2562 พล.2/40/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2562 รหัสงาน 28003 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.278+400 – 278+750 รวมปริมาณงาน 0.700 19/09/2562 06/09/2562 พล.2/39/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.1+760 – กม.3+120 รวมปริมาณงาน 12,514.00 ตร.ม. 01/08/2562 01/08/2562 พล.2/37/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.18+975 – กม.20+000 รวมปริมาณงาน 11,163.00 ตร.ม. 02/08/2562 02/08/2562 พล.2/38/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.56+950 – กม.57+440 และ กม.62+400 – กม.62+782 รวมปริมาณงาน 8,858.00 ตร.ม. 31/07/2562 31/07/2562 พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางสาย 11 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง, ตอนบ้านป่า-นาอิน, ทางสาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง, ทางสาย 1344 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก-คลองตาลัด ปริมาณงาน 581.00 ม. 29/03/2562 28/03/2562 eb ขท.พล.2/36/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ