วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) 06/10/2566 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2566) 04/07/2566 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) 07/04/2566 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 05/01/2566 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565ถึงเดือน ธันวาคม 2565) 12/10/2565 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 03/01/2563 515/35/63/163 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร 02/01/2563 515/35/63/162 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/12/2562 515/45/63/160 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 30 ลิตร 26/12/2562 515/35/63/155 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 515/60/63/150 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทางโค้ง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 515/-/63/118 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/12/2562 515/60/63/158 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 515/45/63/153 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างทำป้ายไวนิลขนาดต่างๆ จำนวน 25 รายการ 27/12/2562 515/-/63/161 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการทาสีราวสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย จำนวน 1 โครงการ 24/12/2562 515/-/63/147 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ