วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ยี่ห้อ TAIYO รุ่น R-๐๒๔ ตู้เอกสารขนาดกลางโล่ง ยี่ห้อ SMART FORM รุ่น ๕CM๘๐๐ จำนวน ๒ รายการ 09/05/2565 515/20/65/302 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.กม.287+228 – กม.288+027 14/12/2564 ขท.พล.2/27/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่าง กม.261+000 – กม.276+815 LT.,RT. 14/12/2564 ขท.พล.2/30/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ตอน 5 ระหว่าง กม.66+225 - กม.66+725 รวมปริมาณงาน 3.00 แห่ง (49.455 ตร.ม.) 14/12/2564 ขท.พล.2/31/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กม.240+500 – กม.246+790 (เป็นช่วงๆ) 14/12/2564 ขท.พล.2/39/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2565 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.276+720 – กม.278+010 LT. 06/01/2565 ขท.พล.2/40/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ตอน 6 ระหว่าง กม.66+872 - กม.68+438 14/12/2564 ขท.พล.2/36/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – นครไทย ตอน 2 ระหว่าง กม.57+065 – กม.59+065 (เป็นช่วงๆ) 14/12/2564 ขท.พล.2/34/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0201 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน 5 ระหว่าง กม.21+298 – กม.22+045 14/12/2564 ขท.พล.2/32/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 4 บริเวณ กม.295+184 14/12/2564 ขท.พล.2/29/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 3 บริเวณ กม.282+352(โรงเรียนบ้านปากยาง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 14/12/2564 ขท.พล.2/28/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ระหว่าง กม.237+225 – กม.243+820 (เป็นช่วงๆ) 14/12/2564 ขท.พล.2/38/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.19+360 – กม.19+990 รวม 14/12/2564 ขท.พล.2/33/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1344 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – คลองตาลัด ระหว่าง กม.16+780 - กม.21+810 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 26,550.00 ตร 08/12/2564 ขท.พล.2/24/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง – วัดโบสถ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+050 - กม.26+473 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (360.00 ม.) 14/12/2564 ขท.พล.2/35/2565 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 196 รายการ