วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.20+075 – กม.22+592 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 สทล.5.1/438/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำเทิน – บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.24+250 – กม.25+250 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb ขท.พล.2/46/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก – บ้านมุง ระหว่าง กม.23+125 – กม.23+375 LT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb ขท.พล.2/42/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 หลัง 03/04/2563 eb ขท.พล.2/36/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 (LT.) รวมปริมาณงาน 1.00 หลัง 03/04/2563 eb ขท.พล.2/44/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.258+563 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb ขท.พล.2/38/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านป่า ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน บริเวณ กม.236+335 (RT.) รวมปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 eb ขท.พล.2/40/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก-กกไม้แดง ระหว่าง กม.183+125 - กม.184+250 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (1,125 ม.) 07/04/2563 eb ขท.พล.2/41/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย บริเวณ กม.295+373 และทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น บริเวณ 28+800 รวมปริมาณงาน 2.00 หลัง 07/04/2563 eb ขท.พล.2/39/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 2 ระหว่าง กม.243+500 - กม.244+690 รวมปริมาณงาน 790.00 ม. 01/04/2563 eb ขท.พล.2/35/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม – โป่งแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 01/04/2563 eb ขท.พล.2/32/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0200 ตอน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – นครไทย ตอน 2 ระหว่าง กม.47+345 – กม.56+947 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 eb ขท.พล.2/29/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก – กกไม้แดง ระหว่าง กม.201+697 – กม.201+707 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 01/04/2563 eb ขท.พล.2/30/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำคลาด – ปางหมิ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.40+300 – กม.40+310 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 01/04/2563 eb ขท.พล.2/31/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.257+435 - กม.258+100 รวมปริมาณงาน 40.00 ต้น 01/04/2563 eb ขท.พล.2/34/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ