วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.257+435 - กม.258+100 รวมปริมาณงาน 40.00 ต้น 01/04/2563 01/04/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/366/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.241+075 - กม.241+635 รวมปริมาณงาน 33.00 ต้น 01/04/2563 01/04/2563 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/360/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 12/02/2563 515/-/63/70 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 12/02/2563 515/30/63/73 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2563 18/02/2563 515/30/63/75 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 1 ระหว่าง กม.260+171 - กม.260+181 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 26/03/2563 24/03/2563 eb ขท.พล.2/28/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ตอน 1 ระหว่าง กม.204+985 - กม.208+370 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง (735 ม.) 26/03/2563 24/03/2563 eb ขท.พล.2/26/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 จ้างเหมาทำการก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า – นาอิน ตอน 2 ระหว่าง กม.268+440 - กม.268+450 รวมปริมาณงาน 3 แห่ง (34.65 ตร.ม.) 26/03/2563 24/03/2563 eb ขท.พล.2/27/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.12+185 – กม.15+345 รวมปริมาณงาน 28,768.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/13/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.259+500 – กม.261+010 รวมปริมาณงาน 32,542.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/21/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0402 ตอน กกไม้แดง – บ้านป่า ระหว่าง กม.207+515 – กม.208+511 LT. และ กม.208+981 – กม.209+221 LT. และ กม.209+251 – กม.210+850 LT. รวมปริมาณงาน 32,898.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/20/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก – กกไม้แดง ระหว่าง กม.185+135 – กม.188+245 LT. รวมปริมาณงาน 34,815.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/19/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.271+655 – กม.272+625 รวมปริมาณงาน 21,205.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/16/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับยายเชียง – พรหมพิราม ระหว่าง กม.2+245 – กม.5+910 รวมปริมาณงาน 32,985.00 ตร.ม. 21/03/2563 20/03/2563 eb ขท.พล.2/23/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย – น้ำคลาด ระหว่าง กม.22+650 – กม.24+115 รวมปริมาณงาน 16,115.00 ตร.ม. 21/03/2563 19/03/2563 eb ขท.พล.2/17/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ