วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/08/2566 515/60/66/342 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
2 ซื้อจัดเสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber หรือ หลักนำทางแบบยืดหยุ่น (Flexible Delineator Post) พร้อมอุปกรณ์ 07/08/2566 ขท.พล.2/1/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
3 จ้างก่อสร้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านป่า - นาอิน ระหว่าง กม.237+640 – กม.248+115 (เป็นช่วงๆ) 20/07/2566 พล.2(จ)/3/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.6+800 – กม.12+175 (เป็นช่วงๆ) 10/01/2566 พล.2(จ)/1/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/05/2566 515/60/66/256 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง ระหว่าง กม.15+345 – กม.20+075 22/03/2566 พล.2(จ)/2/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
7 จ้างก่อสร้างประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและ ภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.298+225 – กม.298+275 07/03/2566 eb ขท.พล.2/48/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ 13/12/2565 515/45/66/101 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.281+800-กม.293+600 27/10/2565 พล.2/28/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
10 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.301+600-กม.318+400 27/10/2565 พล.2/27/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
11 ตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.272+488 – กม.273+996 27/10/2565 พล.2/29/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
12 ตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0502 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.251+492 – กม.252+545 27/10/2565 พล.2/26/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ตอน 2 ระหว่าง กม.194+225 – 26/10/2565 พล.2/35/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
14 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 25/10/2565 515/70/66/34 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ตอน 1 ระหว่าง กม.1+620 – 6+145 25/10/2565 พล.2/30/2566 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 252 รายการ