f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 11,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 44,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 12,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 4,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/06/2567 1,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 1,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 1,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/06/2567 4,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.20+236-กม.62+782 (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 249,000 ตร.ม. 20/06/2567 99,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/06/2567 96,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 19/06/2567 91,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 19/06/2567 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 18/06/2567 58,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 18/06/2567 9,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/06/2567 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,797 รายการ