วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/06/2565 446,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 31/05/2565 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 31/05/2565 13,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/05/2565 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/06/2565 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/06/2565 20,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๔๐๐ ลิตร) 27/06/2565 18,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/06/2565 3,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างทำตรายาง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร) 15/06/2565 9,124.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 14/06/2565 1,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ความลึก 43-100 เมตร รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 21/06/2565 229,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๕๐ ลิตร) 22/06/2565 2,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ IBM จำนวน ๑ เครื่อง 21/06/2565 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างทำตรายาง ขนาดต่าง จำนวน 3 รายการ 10/06/2565 370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,698 รายการ