วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/11/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/11/2562 26,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/11/2562 19,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21/11/2562 61,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐๐ ลิตร 18/11/2562 2,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๑๙๕,๙๘๒ ตร.ม. 18/11/2562 78,392.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการทาสีรีเส้นทางม้าลาย จำนวน ๔ แห่ง 18/11/2562 11,047.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ ชุด 18/11/2562 256,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐๐ ลิตร 15/11/2562 2,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 12/11/2562 86,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 12/11/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๒,๐๐๐ ตารางเมตร 12/11/2562 100,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 12/11/2562 46,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตัดกญ้าไหล่ทาง รวมปริมาณงาน ๒๔๑,๓๖๘ ตารางเมตร 11/11/2562 96,547.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทางจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทาง รวมปริมาณงาน ๒๕๐,๔๒๐ ตารางเมตร 07/11/2562 100,168.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 737 รายการ