วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/02/2567 15,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ระวังรถทางซ้าย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.๑+๔๒๕ (ทางแยกเข้าโรงเรียนนครไทย) รวมปริมาณงาน ๑ ชุด 22/02/2567 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานเพิ่มความฝืดบนผิวจราจรด้วยแรงดังสูงพิเศษทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำคลาด-ปางหมิ่น ระหว่าง กม.๖๗+๕๐๐-กม.๖๗+๙๗๕ ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง รวมปริมาณงาน ๓,๓๒๕ ตารางเมตร 21/02/2567 485,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ระวังรถทางขวาทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.๑+๔๒๕ (ทางแยกเข้าโรงเรียนนครไทย) จำนวน ๑ ชุด 20/02/2567 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ 16/02/2567 44,934.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 16/02/2567 8,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 16/02/2567 26,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 300 ลิตร) 15/02/2567 11,526.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 15/02/2567 9,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการงานเพิ่มความฝืดบนผิวจราจรด้วยแรงดันสูงพิเศษ รวมปริมาณงาน ๓,๓๑๐ ตร.ม. 14/02/2567 483,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/02/2567 498,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 12/02/2567 498,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ 12/02/2567 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/02/2567 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันรถบริเวณแยก รวมปริมาณงาน ๒ แห่ง 09/02/2567 303,550.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,652 รายการ