วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนกระพริบโซล่าเซลล์ สาย11 ตอนกกไม้แดง-บ้านป่า ระหว่าง กม.202+850 - กม.235+960 (LT,RT) จำนวน 8 ชุด 09/04/2563 256,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 465,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2563 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 1,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/04/2563 51,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2563 64,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 99,377.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ROAD STUD (UNI-DIRECTION WHITE) ตามแบบมาตรฐาน สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.240+500 - กม.250+749 ด้านซ้ายทางและขวาทาง รวมปริมาณงาน 1,815 อัน 02/04/2563 435,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาติดตั้งแผ่นเป้าสะท้อนแสงด้านข้างและหลังบาริเออร์ สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง 279+967 - 280+767 และระหว่าง กม.319+975 - กม.321+612 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 121,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 6,000 ลิตร 14/04/2563 123,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 13/04/2563 1,812.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการทาสีสะพานคนเดินข้ามในเขตทางหลวงที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม.295+184 - กม.309+355 จำนวน 5 แห่ง รวมปริมาณงาน 1,798.66 ตร.ม. 07/04/2563 365,127.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 31/03/2563 3,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย Gulvanized ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนชาติตระการ-ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.50+000 - กม.56+957 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 1,200 ตร.ม. 02/04/2563 218,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,206 รายการ