วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/02/2563 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 2,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/02/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/02/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 17,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2563 2,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/03/2563 18,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/02/2563 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างจัดทำตรายาง ขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 2,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 6,000 ลิตร 24/04/2563 110,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,206 รายการ