วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/04/2563 57,064.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/05/2563 34,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/05/2563 4,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 13/05/2563 37,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/05/2563 82,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 1,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 2,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/05/2563 6,645.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อม Printer HP Laserjet M127fn จำนวน 1 เครื่อง 05/05/2563 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/05/2563 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 12,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/03/2563 3,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/05/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,206 รายการ