วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการถางป่าตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบ้านป่า-นาอิน ระหว่าง กม.246+500 - กม.266+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 178,000 ตร.ม. 03/04/2563 160,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนน้ำคลาด-ปางหมิ่น ระหว่าง กม.46+860 - กม.47+060 จำนวน 1 แห่ง 23/03/2563 140,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนบ้านแยง-น้ำเทิน ระหว่าง กม.10+649-กม.10+848 จำนวน 1 แห่ง 23/03/2563 140,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 95,166.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 14/04/2563 2,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 4,000 ลิตร 30/03/2563 85,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100 ตอน กกไม้แดง – เนินมะปราง ระหว่าง กม.20+075 – กม.22+592 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 14,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/04/2563 11,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/04/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 3,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งควบคุมแหล่งจ่ายไฟสัญญาณแบบอัตโนมัติ ทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนกกไม้แดง-เนินมะปราง ที่ กม.36+033 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1115 ตอนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง ที่ กม.20+227 (สามแยกเนินมะปราง) จำนวน 1 แห่ง 04/03/2563 40,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 07/04/2563 4,554.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,206 รายการ