วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 97,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 99,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง สาย 1115 ตอนน้อยซุ้มขี้เหล็ก-บ้านมุง ที่ กม.19+030 (โดยติดตั้งด้านต้นทางและปลายทาง ใกล้ทางเข้า-ออก โรงพยาบาลเนินมะปราง ฝั่งละ 1 ชุด) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 91,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม สาย 1086 ตอนมะขามสูง-วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.27+085 - กม.27+198 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 123,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 29/04/2563 55,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 30/04/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.240+500 - กม.251+350 LT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 499,783.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม.257+000 - กม.317+050 รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 499,338.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 23/04/2563 11,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 23/04/2563 8,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 1,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/04/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,206 รายการ