วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 24/04/2563 3,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/04/2563 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 24/04/2563 2,321.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซออล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 29/04/2563 3,484.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 2,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 21/04/2563 3,545.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 24/04/2563 1,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/04/2563 43,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเรดาร์จำกัดความเร็ว 60 กม./ชม. (Your Speed) สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ที่ กม.292+100 บริเวณเกาะกลางถนน จำนวน 1 แห่ง 15/04/2563 135,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ สาย 1086 ตอนมะขามสูง-วัดโบสถ์ บริเวณทางแยก ที่ กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) และที่ กม.24+980 (ด้านขวาทาง) จำนวน 2 ชุด 16/04/2563 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 59,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 5,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 17/04/2563 1,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.244+000 - กม.251+386 จำนวน 4 ชุด 15/04/2563 128,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 15/04/2563 1,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,206 รายการ