f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 Eอต.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 19/04/2567 Eอต.2/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 19/04/2567 Eอต.2/36/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 Eอต.2/40/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ตอน 2 ระหว่าง กม.44+788 - กม.45+243 , กม.56+675 - กม.56+915 และ กม.66+300 - กม.66+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 04/04/2567 Eอต.2/8/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 558/-/67/04 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 17/02/2565 558/60/65/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2565 558/45/65/64 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.40+500 - กม.43+576 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,748 ม.) 26/03/2563 อต.2/ม.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 21/11/2562 558/30/63/7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ