f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 สทล.5.1/364/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.5.1/372/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+375 ปริมาณงาน 35,432 ตร.ม. 22/04/2567 สทล.5.1/366/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 สทล.5.1/378/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.40+200 - กม.87+684 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 558/ม.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ตอน 2 ระหว่าง กม.44+788 - กม.45+243 , กม.56+675 - กม.56+915 และ กม.66+300 - กม.66+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 04/04/2567 Eอต.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานหมุดสะท้อนแสง ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,128 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 558/ม.2/20/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.310+794 - กม.311+470ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 558/ม.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+260 - กม.0+265 , กม.0+340 - กม.0+345 , กม.9+625 - กม.9+630 และ กม.12+000 - กม.12+005 ปริมาณงาน 4 แห่ง 02/04/2567 Eอต.2/23/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ปริมาณงาน 12 แห่ง 02/04/2567 Eอต.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ  2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง  ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ปริมาณงาน 16 แห่ง (148.12 ตร.ม.) 02/04/2567 Eอต.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.21+900 - กม.22+300 และ กม.27+418 - กม.27+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/25/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.54+977 - กม.55+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/26/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+385, กม.0+438 - กม.1+000 และกม.1+659 - กม.2+450 ปริมาณงาน 12,593 ตร.ม. 01/04/2567 Eอต.2/27/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+635 และทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2567 Eอต.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 328 รายการ