f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานองค์กรท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์
ลงวันที่ 28/03/2563


นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่แขวงฯ ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19

โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์

ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วินาที สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุโมงค์ดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2


'