f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้าง สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย โดยมี นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย [บริเวณท่าเรือปากนาย]
ลงวันที่ 04/04/2565

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕[๙.๓๐]

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้าง สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย โดยมี นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง - ปากนาย [บริเวณท่าเรือปากนาย] ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงท่าปลา ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


'