f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
กางเต็นท์ฟรี! กรมทางหลวงเปิดหมวดทางหลวงใกล้แหล่งท่องเที่ยว 27 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ลงวันที่ 12/04/2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่หมวดทางหลวงจำนวน 13 จังหวัด (27 แห่ง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2566 ซึ่งประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนหรือแวะพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 27 แห่ง มีดังต่อไป

?? จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
??หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง-กิ่งคอหมา กม.ที่ 14+584 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
??หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอนแม่ทะลาย-หัวโท กม.ที่ 84+215 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเชียงดาว

?? จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
??หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น กม.ที่ 896+845 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว

??จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง
?? หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด – ห้วยงู กม.ที่ 197+350
??หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 197+907 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุดอยกองมู
??หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 กม.ที่ 4+100 ตอนทางเข้าปาย สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง วัดน้ำฮู

??จังหวัดลำปาง 3 แห่ง
?? หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคา ที่ กม.650+917
?? หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.1 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน ที่ กม.482+356
?? หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอนสำเภาทอง – สันติสุข ที่ กม.52+200

??จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง
??หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 กม.ที่ 476+553 (ขาเข้า) ตอนนครชุม-วังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, น้ำตกวังชมภู, น้ำตกเต่าดำ
?? หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809 (ขาออก)
?? หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.117 กม.ที่ 55+000 (ขาออก) ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ (ช่องเย็น), น้ำตกคลองลาน
??สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 กม.ที่ 453+076 (ขาออก) ตอน ปากแดง-นครชุม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณใกล้เคียง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

??จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
- หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย – แม่สิน กม.ที่ 184+219 (ขวาทาง)

??จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
?? หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอนวั งทอง-เข็กน้อย กม.ที่ 269+100 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ทุ่งแสลงหลวง

??จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
?? หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งเสมอ กม.ที่ 23+600 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง พระตำหนักเขาค้อ, อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ

??จังหวัดตาก 5 แห่ง
??หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอนวังเจ้า – ตาก กม.ที่ 511+826
?? หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ที่ 560+449 ตอนวังม่วง - แม่เชียงรายบน สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานไม้กลายเป็นหินเขื่อนภูมิพล
?? หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 กม.ที่ 115+550 ตอนแม่สลิดหลวง-แม่เงา สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงวัดมงคลคิรีเขต (ครูบาสร้อย), อุทยานแห่งชาติแม่เมย, ม่อนกิ่วลม
??หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอนห้วยน้ำริน-อุ้มผาง กม.ที่ 88+050 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง จุดพักรถระหว่างทางน้ำตกทีลอซู, ทะเลหมอกดอยหัวหมด
??หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอนอุ้มผาง-กะแง่ดี กม.ที่ 165+799 สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ล่องแก่งน้ำตกลอซู, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, ดอยวัดหมด, วัดโบสถ์ไม้สัก, วัดหนอง

??จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง
?? หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.232 ตอนยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ที่ กม. 116+574 (ขาออก กทม.) สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง น้ำตกไทรโยคน้อย
?? หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ที่ กม.199+915 ขาออก กทม. สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง น้ำตกผาตาด

??จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
??หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม. 43+300 เขากระโจม,ห้วยคอกหมู,เขาสวรรค์,หมู่บ้านห้วยน้ำใส

??จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
?? หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ที่ กม. 102+526 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ภูทอก, หินสามวาฬ, น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกถ้ำพระ

??จังหวัดเลย 2 แห่ง
?? หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ที่ กม. 266+737 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
??หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ที่ กม. 376+700

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มใน google drive หรือสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ได้โดยตรง โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน พร้อมให้บริการน้ำดื่มและห้องสุขา รวมทั้งสอบถามข้อมูลทางหลวงตลอด 24 ชั่วโมง


'